Clicky

all4insure.ru

  Vimpat Tablet

  Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat

  Huling Hakbang
  Salamat

  Vimpat Tablet - Mga gamit, Komposisyon, Side Effects at Mga Review

  Ang Vimpat Tablet ay ginagamit panggamot sa Partial-sakay sumpon, Partial-sakay sumpon at sa iba pang kundisyon. Vimpat Tablet naglalaman ng mga sumusunod na aktibong sangkap: Lacosamide. Mabibili ito sa tablet na anyo Abbott Labs Philippines ay ang gumagawa ng Vimpat Tablet Ang mga detalyadong impormasyon na may kinalaman sa Vimpat Tablet

  Vimpat Tablet Mga Gamit

  Vimpat Tablet ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
  • Partial-sakay sumpon
  • Partial-sakay sumpon
  Mga Sanggunian: 1
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Mga Gamit

  Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Vimpat Tablet

  Pinapaganda ng Vimpat Tablet ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:
  Mga Sanggunian: 1

  Komposisyon at mga aktibong sangkap ng Vimpat Tablet

  Ang Vimpat Tablet ay may komposisyon ng mga sumusunod na aktibong sangkap (mga asin)
  Mangyaring tandaan na ang gamot na ito ay maaaring magkaroon ng iba�t ibang tapang sa bawat sangkap na nakalista sa itaas

  Vimpat Tablet - Side-Effects

  Ang mga sumusunod ay ang mga possibleng maging side-effects mula sa mga nakahalong sangkap ng Vimpat Tablet Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
  Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
  Mga Sanggunian: 1
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Side-Effects

  Pag-iingat at paano gamitin ang Vimpat Tablet

  Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
  Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

  Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Vimpat Tablet

  Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Vimpat Tablet ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Vimpat Tablet ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
  Matuto nang higit pa: Interaksyon

  Vimpat Tablet - Kontradiksyon

  Ang pagiging hypersensitive sa Vimpat Tablet ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Vimpat Tablet ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
  Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

  Where to Buy Vimpat Tablet

  Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Vimpat Tablet.

  Vimpat Tablet - Mga madalas na tinatanong

  • Ang Vimpat Tablet ay pwede bang gamitin para sa Partial-sakay sumpon at partial-sakay sumpon?
   Oo, ang partial-sakay sumpon at partial-sakay sumpon ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Vimpat Tablet. Huwag gamitin ang Vimpat Tablet para sa partial-sakay sumpon at partial-sakay sumpon na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Vimpat Tablet.
  • Dapat ko bang inumin ang Vimpat Tablet na walang laman ang tiyan, bago kumain o pagkatapos kumain?
   Ang mga gumagamit ng all4insure.ru na website ay nagsasabi na sila ay kumukunsumo ng Vimpat Tablet pagkatapos kumain. Gayunman, Maaaring hindi ito sumasalamin sa kung paano mo inumin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor kung paano ang tamang pagkain sa gamot na ito. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang pasyente Vimpat Tablet.
  • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
   Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Vimpat Tablet na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Vimpat Tablet. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
  • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
   Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
  • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
   Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

  Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Vimpat Tablet

  Hindi nainom na dose

  Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
  Mga Sanggunian: 2, 3, 4, 5

  Overdosage ng Vimpat Tablet

  • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Vimpat Tablet, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
  • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
  • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
  Mga Sanggunian: 6, 7, 8

  Pagtabi sa Vimpat Tablet

  • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
  • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Vimpat Tablet
  Mga Sanggunian: 9, 10, 11, 12

  Expired Vimpat Tablet

  • Ang pag inom ng expired na Vimpat Tablet ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
  Mga Sanggunian: 13, 14

  Impormasyon ng Dosage

  Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

  Vimpat Tablet - Mga Pakete at Tapang

  Ang Vimpat Tablet ay mabibili sa mga sumusnod na pakete at tapang
  Mga pakete ng Vimpat Tablet 50mg Tablet in PVC/PVDC/Alu Blister pack x 14 (box of 56 tablets), 200mg Tablet in PVC/PVDC/Alu Blister pack 14 (box of 14 & 56), 100mg Tablet in PVC/PVDC/Alu Blister pack x 14 (box of 14 & 56), 150mg Tablet in PVC/PVDC/Alu Blister pack x 14 (box of 56 tablets)

  Vimpat Tablet - Mga gumawa

  Ang gamot ay ginawa ng mga sumusunod na mga kumpanya

  Mga Sanggunian

  1. Dailymed LABEL: LACOSAMIDE- lacosamide tablet, film coated - Accessed: October 12, 2016.
  2. - Accessed: July 14, 2016.
  3. - Accessed: July 3, 2016.
  4. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
  5. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
  6. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  7. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
  8. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  9. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
  10. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
  11. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
  12. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
  13. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
  14. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

  Tukuyin ang pahinang ito

  Page URL

  HTML Link

  APA Style Citation

  • Vimpat Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Abbott Labs Philippines - all4insure.ru - Philippines. (n.d.). Retrieved February 21, 2018, from http://all4insure.ru/philippines-fil/vimpat-tablet

  MLA Style Citation

  • "Vimpat Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Abbott Labs Philippines - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 21 Feb. 2018.

  Chicago Style Citation

  • "Vimpat Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Abbott Labs Philippines - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. Accessed February 21, 2018. http://all4insure.ru/philippines-fil/vimpat-tablet.

  Huling na-update petsa

  Ang pahinang ito ay huling na-update sa 11/04/2017.
  This page provides information for Vimpat Tablet in Filipino.
  Read Reviews » Vimpat Tablet

  Related pages


  terifrac injection pricemast tabletaugmentin ivnurofen for period paincelin कैसे उपयोग करने के लिए चबाने वालेuse of ursocol 300 tabletrantac 3ml injectionmylan-azithromycincaffeine tablet side effectsperitol pills side effectszole skin ointmentdigene tablet compositionbiotin forte hair growthcorsodyl mouthwash where to buy2b12 capsules benefitsrestavit ingredientsaceclofenac and paracetamol and serratiopeptidase tabletsneurobion coated tablets merck kgaasulfur ointment useswhat is clindahexal used foravotinpantoloc ivcetirizine dihydrochloride tabletlivetonedeclavuse of shilajit goldnovelonthiamine mononitrate riboflavinwhat is ciclobenzaprinalantus indiameningitis leukemiatoothpaste contentsis daktarin safe during pregnancyside effects of alfuzosinpotassium iodide sodium iodide eye dropsolbenfeno microcefim 400 mgpiritonlibotryp ds informationbone density symptomsbetnovate n cream usegutpro uknmf lip carevegamoxsulphur cream usestylenol muscleinj clexaneамитизаflucare syruprantacliveoerb syrup in hindiduzela 20 tabletvalcivir 500 side effectsbenoxilmahayograj guggulivedal tabletsside effects of propylene glycolapo napro namedacin twhat is codapane forteclobetasone butyrate and miconazole nitrate skin creamketorol dtquadriderm rf used forpromethazine side affectsduphaston side effects pregnancydivaloxtramacet alcoholgyno pevaryl depotmetoprolol succinate hydrochlorothiazide