Clicky

all4insure.ru

  No - Drowse Decolgen Tablet

  Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat

  Huling Hakbang
  Salamat

  No - Drowse Decolgen Tablet - Mga gamit, Komposisyon, Side Effects at Mga Review

  Ang No - Drowse Decolgen Tablet ay ginagamit panggamot sa Tainga sintomas na sanhi ng sipon, Trangkaso, Allergy o iba pang mga paghinga sakit, Pansamantalang lunas sa baradong ilong, Sinus, Tainga sintomas na sanhi ng sipon, Trangkaso, Allergy o iba pang mga paghinga sakit, Sakit ng ulo, Sakit ng ngipin at sa iba pang kundisyon. No - Drowse Decolgen Tablet naglalaman ng mga sumusunod na aktibong sangkap: Paracetamol and Phenylephrine Hydrochloride. Mabibili ito sa tablet na anyo Ang mga detalyadong impormasyon na may kinalaman sa No - Drowse Decolgen Tablet

  No - Drowse Decolgen Tablet Mga Gamit

  No - Drowse Decolgen Tablet ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
  Mga Sanggunian: 1
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Mga Gamit

  Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng No - Drowse Decolgen Tablet

  Pinapaganda ng No - Drowse Decolgen Tablet ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:
  Mga Sanggunian: 2

  Komposisyon at mga aktibong sangkap ng No - Drowse Decolgen Tablet

  Ang No - Drowse Decolgen Tablet ay may komposisyon ng mga sumusunod na aktibong sangkap (mga asin)
  Mangyaring tandaan na ang gamot na ito ay maaaring magkaroon ng iba�t ibang tapang sa bawat sangkap na nakalista sa itaas

  No - Drowse Decolgen Tablet - Side-Effects

  Ang mga sumusunod ay ang mga possibleng maging side-effects mula sa mga nakahalong sangkap ng No - Drowse Decolgen Tablet Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
  Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
  Mga Sanggunian: 2
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Side-Effects

  Pag-iingat at paano gamitin ang No - Drowse Decolgen Tablet

  Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
  • Dibdib-pagpapakain
  • Huwag kumuha ng paracetamol kung ubusin mo mga inuming nakalalasing araw-araw
  • Iwasan ang paggamit nito kung allergic sa paracetamol
  • Pagpaplano upang maging buntis
  • buntis
  Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

  Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa No - Drowse Decolgen Tablet

  Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng No - Drowse Decolgen Tablet ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang No - Drowse Decolgen Tablet ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
  • Alcohol
  • Amitriptyline
  • Atenolol
  • Ergotamine
  • Guanethidine
  • Imipramine
  Matuto nang higit pa: Interaksyon

  No - Drowse Decolgen Tablet - Kontradiksyon

  Ang pagiging hypersensitive sa No - Drowse Decolgen Tablet ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang No - Drowse Decolgen Tablet ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
  Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

  Where to Buy No - Drowse Decolgen Tablet

  Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy No - Drowse Decolgen Tablet.

  No - Drowse Decolgen Tablet - Mga madalas na tinatanong

  • Ang No - Drowse Decolgen Tablet ay pwede bang gamitin para sa Tainga sintomas na sanhi ng sipon, trangkaso, allergy o iba pang mga paghinga sakit at pansamantalang lunas sa baradong ilong?
   Oo, ang tainga sintomas na sanhi ng sipon, trangkaso, allergy o iba pang mga paghinga sakit at pansamantalang lunas sa baradong ilong ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa No - Drowse Decolgen Tablet. Huwag gamitin ang No - Drowse Decolgen Tablet para sa tainga sintomas na sanhi ng sipon, trangkaso, allergy o iba pang mga paghinga sakit at pansamantalang lunas sa baradong ilong na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa No - Drowse Decolgen Tablet.
  • Dapat ko bang inumin ang No - Drowse Decolgen Tablet na walang laman ang tiyan, bago kumain o pagkatapos kumain?
   Ang mga gumagamit ng all4insure.ru na website ay nagsasabi na sila ay kumukunsumo ng No - Drowse Decolgen Tablet anytime. Gayunman, Maaaring hindi ito sumasalamin sa kung paano mo inumin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor kung paano ang tamang pagkain sa gamot na ito. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang pasyente No - Drowse Decolgen Tablet.
  • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
   Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng No - Drowse Decolgen Tablet na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng No - Drowse Decolgen Tablet. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
  • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
   Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
  • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
   Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

  Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa No - Drowse Decolgen Tablet

  Hindi nainom na dose

  Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
  Mga Sanggunian: 3, 4, 5, 6

  Overdosage ng No - Drowse Decolgen Tablet

  • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa No - Drowse Decolgen Tablet, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
  • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
  • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
  Mga Sanggunian: 7, 8, 9

  Pagtabi sa No - Drowse Decolgen Tablet

  • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
  • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa No - Drowse Decolgen Tablet
  Mga Sanggunian: 10, 11, 12, 13

  Expired No - Drowse Decolgen Tablet

  • Ang pag inom ng expired na No - Drowse Decolgen Tablet ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
  Mga Sanggunian: 14, 15

  Impormasyon ng Dosage

  Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

  No - Drowse Decolgen Tablet - Mga Pakete at Tapang

  Ang No - Drowse Decolgen Tablet ay mabibili sa mga sumusnod na pakete at tapang
  Mga pakete ng No - Drowse Decolgen Tablet 10mg + 500mg Tablet in Flex foils trip x 4 (box of 100); Flex foil pack x 4, 10mg+500mg Tablet in Aluminum flex foil x 4 (box of 100)

  No - Drowse Decolgen Tablet - Mga gumawa

  Ang gamot ay ginawa ng mga sumusunod na mga kumpanya

  Mga Sanggunian

  1. DailyMed LABEL: ACETAMINOPHEN - acetaminophen tablet, coated - Accessed: October 12, 2016.
  2. Pubchem Acetaminophen - Accessed: October 12, 2016.
  3. - Accessed: July 14, 2016.
  4. - Accessed: July 3, 2016.
  5. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
  6. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
  7. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  8. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
  9. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  10. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
  11. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
  12. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
  13. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
  14. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
  15. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

  Tukuyin ang pahinang ito

  Page URL

  HTML Link

  APA Style Citation

  • No - Drowse Decolgen Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru - Philippines. (n.d.). Retrieved March 19, 2018, from http://all4insure.ru/philippines-fil/no-drowse-decolgen-tablet

  MLA Style Citation

  • "No - Drowse Decolgen Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 19 Mar. 2018.

  Chicago Style Citation

  • "No - Drowse Decolgen Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. Accessed March 19, 2018. http://all4insure.ru/philippines-fil/no-drowse-decolgen-tablet.

  Huling na-update petsa

  Ang pahinang ito ay huling na-update sa 11/27/2017.
  This page provides information for No - Drowse Decolgen Tablet in Filipino.
  Read Reviews » No - Drowse Decolgen Tablet

  Related pages


  itch guard compositioncoryx syrupmeprozineursodeoxycholic acid contraindicationsbioslim customer reviewsinformation about medicine olimeltstrophanthus hispidushydrochloric acid usesthyrox 100 side effectsmyolgin drughow many piriton tablets can i takesifrol side effectsbenefits of feroglobinhypersol 6 eye ointmentbactrim usesondansetron tabletcynodon dactylon in tamilflotacsomazinasendha namak compositionterazol vaginalover the counter anti diuretichyal oral tabletmirtaz 15 mg side effectskalzacuffdryl in hindicalamine lotion side effectsbuy isotrex gelthyrolar side effectssinecodhypotone overdosquadriderm rf used forveniz xrmucinex ingredients side effectsfexofenadine hydrochloride tabletolmesartan medoxomil 40 mg side effectstrixazole pillsglutonemonobenzone reviewsammonium chloride coughproben 500mgneosporin h eye ointmentcifran 500 thelugu inwhat is synaptoletizola plus 5 side effectssyrup actifedhhzole cream usestelfast suspensionkojic acid dipalmitate cream side effectspippali in kannadahorlicks compositionaugmentin headache side effectglucomominesse birth control reviewsside effect of cod liver oilvistamethasone nasal dropsb complex with lactic acid bacilluscortival ointmenttrimet medicationbetafood side effectsshatavari tablets benefitssuminat nasal spraysalinal dropsblepharospasm curetoplap cream pricebenfomet tabletbenefits of rogin eazatidinebio selenium and zincsilymarin alcoholurisolasthesiaphenol sore throatvitamin k inj