Clicky

Mucinex Tablet

Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat

Huling Hakbang
Salamat

Mucinex Tablet - Mga gamit, Komposisyon, Side Effects at Mga Review

Ang Mucinex Tablet ay ginagamit panggamot sa Ubo, Dibdib kasikipan at sa iba pang kundisyon. Mucinex Tablet naglalaman ng mga sumusunod na aktibong sangkap: Guaifenesin. Mabibili ito sa tablet na anyo Reckitt Benckiser Health Phils ay ang gumagawa ng Mucinex Tablet Ang mga detalyadong impormasyon na may kinalaman sa Mucinex Tablet

Mucinex Tablet Mga Gamit

Mucinex Tablet ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
 • Ubo
 • Dibdib kasikipan
Mga Sanggunian: 1, 2
ulat:
Matuto nang higit pa: Mga Gamit

Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Mucinex Tablet

Pinapaganda ng Mucinex Tablet ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:
Mga Sanggunian: 3

Komposisyon at mga aktibong sangkap ng Mucinex Tablet

Ang Mucinex Tablet ay may komposisyon ng mga sumusunod na aktibong sangkap (mga asin)
Mangyaring tandaan na ang gamot na ito ay maaaring magkaroon ng iba�t ibang tapang sa bawat sangkap na nakalista sa itaas

Mucinex Tablet - Side-Effects

Ang mga sumusunod ay ang mga possibleng maging side-effects mula sa mga nakahalong sangkap ng Mucinex Tablet Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
Mga Sanggunian: 4
ulat:
Matuto nang higit pa: Side-Effects

Pag-iingat at paano gamitin ang Mucinex Tablet

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
 • Gamitin sa loob ng 4 na linggo ng pagbubukas ng bote
 • Ipaalam sa iyong doktor habang sumasailalim sa mga pagsusuri ng ihi, kung kamakailan kinuha o tumigil guaifenesin dahil ito ay maaaring makaapekto sa ilang mga resulta
 • Kumonsulta sa iyong doktor kaagad kung ikaw bumuo hirap sa paghinga, pamamaga sa iyong mukha, leeg lalamunan o dila
 • Kung ikaw ay may hika, pamamaga ng air passages, baga disorder na kung saan ang daloy ng hangin sa mga baga ay naharang
 • Kung ikaw ay paghihirap mula sa atay o sa bato, o kung ikaw ay pagkuha ng alak
Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Mucinex Tablet

Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist o sa pakete ng produkto para sa impormasyong ito

Mucinex Tablet - Kontradiksyon

Ang pagiging hypersensitive sa Mucinex Tablet ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Mucinex Tablet ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

Where to Buy Mucinex Tablet

Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Mucinex Tablet.

Mucinex Tablet - Mga madalas na tinatanong

 • Ang Mucinex Tablet ay pwede bang gamitin para sa ubo at dibdib kasikipan?
  Oo, ang ubo at dibdib kasikipan ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Mucinex Tablet. Huwag gamitin ang Mucinex Tablet para sa ubo at dibdib kasikipan na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Mucinex Tablet.
 • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
  Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Mucinex Tablet na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Mucinex Tablet. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
  Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
 • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
  Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Mucinex Tablet

Hindi nainom na dose

Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
Mga Sanggunian: 5, 6, 7, 8

Overdosage ng Mucinex Tablet

 • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Mucinex Tablet, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
 • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
 • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
Mga Sanggunian: 9, 10, 11

Pagtabi sa Mucinex Tablet

 • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
 • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Mucinex Tablet
Mga Sanggunian: 12, 13, 14, 15

Expired Mucinex Tablet

 • Ang pag inom ng expired na Mucinex Tablet ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
Mga Sanggunian: 16, 17

Impormasyon ng Dosage

Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

Mucinex Tablet - Mga Pakete at Tapang

Ang Mucinex Tablet ay mabibili sa mga sumusnod na pakete at tapang
Mga pakete ng Mucinex Tablet 600mg Tablet in Blister pack x 10 (box of 20 & 40); Blister pack x 6 (box of 6), 600mg Tablet in Alu/Clear PVC Blister pack x 6 (box of 6)

Mucinex Tablet - Mga gumawa

Ang gamot ay ginawa ng mga sumusunod na mga kumpanya

Mga Sanggunian

 1. Smith SM, Schroeder K, Fahey T (2008). Smith SM, ed. "Over-the-counter medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings". Cochrane Database Syst Rev (1): CD001831. doi:10.1.CD001831.pub3. PMID 18253996. - Accessed: October 12, 2016.
 2. Bennett RM, De Garmo P, Clark SR (1996). "A Randomized, Prospective, 12 Month Study To Compare The Efficacy Of Guaifenesin Versus Placebo In The Management Of Fibromyalgia" (reprint). Arthritis and Rheumatism. 39 (Supplement9): S212. doi:10.1002/art.1780391402. - Accessed: October 12, 2016.
 3. DailyMed LABEL: CODEINE-GUAIFENESIN- codeine phosphate and guaifenesin solution - Accessed: October 12, 2016.
 4. Bennett S, Hoffman N, Monga M (December 2004). "Ephedrine- and guaifenesin-induced nephrolithiasis". J Altern Complement Med. 10 (6): 967_9. doi:10.1089/acm.2004.10.967. PMID 15673990. - Accessed: October 12, 2016.
 5. - Accessed: July 14, 2016.
 6. - Accessed: July 3, 2016.
 7. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
 8. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
 9. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 10. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
 11. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
 12. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
 13. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
 14. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
 15. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
 16. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
 17. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

Tukuyin ang pahinang ito

Page URL

HTML Link

APA Style Citation

 • Mucinex Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Reckitt Benckiser Health Phils - all4insure.ru - Philippines. (n.d.). Retrieved January 21, 2018, from http://all4insure.ru/philippines-fil/mucinex-tablet

MLA Style Citation

 • "Mucinex Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Reckitt Benckiser Health Phils - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 21 Jan. 2018.

Chicago Style Citation

 • "Mucinex Tablet - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - Reckitt Benckiser Health Phils - all4insure.ru - Philippines" all4insure.ru. Accessed January 21, 2018. http://all4insure.ru/philippines-fil/mucinex-tablet.

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 11/04/2017.
This page provides information for Mucinex Tablet in Filipino.
Read Reviews » Mucinex Tablet

Related pages


fragmin package insertclobazam obat apameprate tablet usedoxylamine succinate usesbalsalazinearnil tabletmulga snake biteperinormfaverin medicinemagnesium sulphate pastemontral medicinenosikind-p nasal dropsduac gel stiefelhcg injection doseketorol dt dosagee45 itch relief cream reviewovral g india use and side effectsswastik benefitszifi 100 dry syruplicorice root contraindicationsbenefits of potassium gluconatetab gabamundisalnephro capsulestocotrienols side effectsdimethylpolysiloxane useswhat is diprospanolapex 10 mgferrum h injectiondoxofyllinefrisium overdoseancal tabletgq tablettablet rablet 20zoey ozbenefits of potassium gluconatenumoldigene tablet compositionzydus druglysozyme chloridemegabrom eye drops usestremecetcodyl cough syrupvitamin c folic acidvitazyme drops side effectsenterorgeminapenz-40 medicine details in hindipine tar lotionwhat is pregnacare used forurtica dioica usespulmocort inhalercontractubex gel side effectscombiflam side effectsside effects of garlic tabletslovastatflagyl 400 हिंदी में उपयोग करता हैvalethamate bromide useshow to use hexigell carnitine contraindicationsflexon mrclotrimazole பயன்ezorbscab creamacustop cataplasmaovral g tablet in hindiuses of meprate tabletespazine tabletclopidogrel hydrogen sulfatewhere to buy ethyl acetatesunshine pharma reviewferox xtlisinopril uses and side effectsside effects of rekool lphensedyl cough syrupmahogany uses