Clicky

ขั้นตอนสุดท้าย!
ขอบคุณค่ะ!

Linagliptin / Metformin Hydrochloride - การใช้, ผลข้างเคียงและรีวิว

ส่วนผสมเกลือใน Linagliptin / Metformin Hydrochloride ใช้สำหรับการรักษา เบาหวานชนิดที่ 2, ระดับน้ำตาลในเลือดสูงในชนิดที่ 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และอาการอื่นๆ ข้อมูลโดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ผลข้างเคียง รีวิว คำถาม ปฏิกิริยาและข้อควรระวังของ Linagliptin / Metformin Hydrochloride มีดังนี้:

Linagliptin / Metformin Hydrochloride การใช้

Linagliptin / Metformin Hydrochloride ใช้สำหรับการรักษา, ควบคุม, ป้องกันและรักษาอาการและสภาพของโรคต่อไปนี้ให้ดีขึ้น:
ข้อมูลอ้างอิง: 1
รายงาน:
ศึกษาเพิ่มเติม: การใช้

Linagliptin / Metformin Hydrochloride ได้ผล กลไกการทำงานและเภสัชวิทยา

Linagliptin / Metformin Hydrochloride ช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยการทำหน้าที่ต่อไปนี้:
ข้อมูลอ้างอิง: 1

Linagliptin / Metformin Hydrochloride - ผลข้างเคียง

ต่อไปนีืคือรายการของผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่มีส่วนผสมของ Linagliptin / Metformin Hydrochloride รายการนี้ไม่ครอบคลุม ผลข้างเคียงเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ไม่เสมอไป ผลข้างเคียงบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่มีความรุนแรงมาก ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณหากคุณไดรับผลข้างเคียงดังต่อไปนี้โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ดีขึ้น
หากคุณได้รับผลข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น โปรดพบแพทย์ประจำตัวของคุณเพื่อรับคำปรึกษา นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงแก่เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยาในพื้นที่ของคุณ
ข้อมูลอ้างอิง: 1
รายงาน:
ศึกษาเพิ่มเติม: ผลข้างเคียง

Linagliptin / Metformin Hydrochloride ข้อควรระวังและวิธีการใช้

ก่อนใช้ยาตัวนี้ โปรดแจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับยาที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันรวมถึงยาที่ซื้อจากร้านขายยา (อาทิ วิตามิน อาหารเสิรมสมุนไพร เป็นต้น ) อาการแพ้ อาการเจ็บป่วยก่อนหน้าและสุขภาพในปัจจุบัน (อาทิ การตั้งครรภ์ จะเข้ารับการผ่าตัดเร็วๆนี้ เป็นต้น) สภาพร่างกายบางประการอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงได้มากขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวของคุณหรือข้อเสนอแนะที่ได้พิมพ์ในเอกสารผลิตภัณฑ์ แจ้งแก่แพทย์ของคุณหากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง คุณสามารถอ่านคำแนะนำที่สำคัญได้จากข้างล่างนี้

Linagliptin / Metformin Hydrochloride ปฏิกิริยาของยา

หากคุณใช้ยาอื่นๆหรือผลิตภัณฑ์จากร้านขายยาอื่นๆในเวลาเดียวกัน สรรพคุณของ Linagliptin / Metformin Hydrochloride อาจเปลี่ยนไปและอาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงหรือส่งผลให้ยาไม่ได้ผล แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยา วิตามินและอาหารเสริมสมุนไพรทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อที่แพทย์สามารถช่วยคุณป้องกันหรือจัดการกับปฏิกิริยาของ Linagliptin / Metformin Hydrochloride ที่อาจทำปฏิกิริยากับยาหรือผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
ศึกษาเพิ่มเติม: การทำปฏิกิริยา

Linagliptin / Metformin Hydrochloride - ข้อห้ามใช้

ภูมิไวเกินที่มีต่อ Linagliptin / Metformin Hydrochloride เป็นที่ห้ามใช้ยา นอกจากนี้ ไม่ควรใช้ Linagliptin / Metformin Hydrochloride หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้:
 • ketoacidosis เบาหวาน
 • ความรู้สึกไวเกินไป
 • ยาเบาหวาน
 • เกิดอาการแพ้
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1
 • โรคไตอย่างรุนแรง
ศึกษาเพิ่มเติม: ข้อห้ามใช้

Where to Buy Linagliptin / Metformin Hydrochloride

Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Linagliptin / Metformin Hydrochloride.

Linagliptin / Metformin Hydrochloride - คำถามที่พบบ่อย

 • หากบริโภคยาตัวนี้จะปลอดภัยหรือไม่ในการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร
  หากคุณมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้หรือปวดศีรษะอันเป็นผลข้างเคียงเมื่อทานยา Linagliptin / Metformin Hydrochloride ดังนั้น คุณไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือใช้งานเครื่องจักร คุณไม่ควรขับขี่หากทานยาที่ส่งผลให้คุณมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้หรือความดันโลหิตต่ำลง เภสัชกรแนะนำไม่ให้ผู้ป่วยดื่มแอลกอฮอลล์พร้อมยาเพราะอาจมีผลข้างเคียง โปรดตรวจสอบผลข้างเคียงที่มีต่อร่างกายคุณเมื่อใช้ยา Linagliptin / Metformin Hydrochloride ปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะทางเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ
 • ยาหรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทานแล้วติดหรือส่งผลต่อพฤติกรรมหรือไม่
  ยาส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่ใช้แล้วไม่ติดและรัฐบาลจะจัดประเภทยาที่ใช้แล้วติดไว้ให้เป็นยาควบคุม อาทิ H หรือ X ในอินเดียและ II-V ในอเมริกา โปรดศึกษาบรรจุภัณฑ์ยาเพื่อแน่ใจว่าไม่ได้เป็นยาควบคุมพิเศษ สุดท้าย อย่าทานยาเองและพึ่งยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน
 • ฉันสามารถหยุดยาได้ทันทีเลยไหมหรือต้องค่อยๆลดปริมาณลงทีละน้อย
  ยาบางตัวต้องค่อยๆลดหรือไม่สามารถหยุดใช้ได้ในทันทีเพราะอาจส่งผลต่อการดื้ยา โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะทางสำหรับร่างกาย สุขภาพและยาอื่นๆที่คุณอาจใช้

ข้อมูลสำคัญอื่นๆของ Linagliptin / Metformin Hydrochloride

ขาดยาหนึ่งส่วน

ในกรณีที่คุณลืมทานยาตามปริมาณที่กำหนด ขอให้ทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลาทานยารอบต่อไป ขอให้คุณข้ามยาที่ลืมทานไปและทานยาในปริมาณปกติ อย่าทานยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนรอบที่ลืมทาน หากคุณลืมทานยาบ่อยครั้ง ลองตั้งเวลาหรือขอให้สมาชิกในบ้านเตือนคุณ โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนรอบกาทานยาหรือจัดรอบยาใหม่เพื่อทดแทนรอบที่ไม่ได้ทานหากที่ผ่านมาคุณลืมทานยาบ่อยครั้ง
ข้อมูลอ้างอิง: 2, 3, 4, 5

ยาเกินขนาดของ Linagliptin / Metformin Hydrochloride

 • ห้ามใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่ได้ระบุไว้เพราะการใช้ยามากเกินไปจะไม่ช่วยให้อาการของคุณดีขึ้นแต่อาจเป็นพิษหรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงได้ หากคุณสงสัยว่าตัวคุณเองหรือคนอื่นๆอาจใช้ยา Linagliptin / Metformin Hydrochloride ในปริมาณมากเกินไป โปรดไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด นำกล่องหรือฉลากยาไปด้วยเพื่อให้แพทย์ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการวินิจฉัย
 • อย่าให้ยาของคุณแก่ผู้อื่นที่มีอาการเดียวกับคุณเพราะอาจนำไปสู่การใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด
 • โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณหรือเภสัชกรหรืออ้างอิงถึงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลอ้างอิง: 6, 7, 8

การจัดเก็บ Linagliptin / Metformin Hydrochloride

 • เก็บยาในอุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อนและแสงแดด อย่าแช่แข็งยานอกจากระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ เก็บยาให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • อย่าทิ้งยาลงในชักโครกหรือท่อระบายน้ำนอกจากคุณจะได้รับแจ้งให้ทำเช่นนั้นเนื่องจากยาอาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชการเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งยา Linagliptin / Metformin Hydrochloride อย่างปลอดภัย
ข้อมูลอ้างอิง: 9, 10, 11, 12

หมดอายุ Linagliptin / Metformin Hydrochloride

 • การทานยา Linagliptin / Metformin Hydrochloride ที่หมดอายุแล้วมีโอกาสสร้างผลเสียต่อร่างกาย โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับคำปรึกษาที่ถูกต้องหรือหากคุณรู้สึกไม่ดีหรือไม่สบาย ยากที่หมดอายุแล้วอาจหมดฤทธิ์ในการรักษาอาการของคุณ เพื่อความปลอดภัย การไม่ทานยาที่หมดอายุแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่จำเป็นต้องทานยาอยู่บ่อยครั้ง เช่น อาการโรคหัวใจ ลมชักหรืออาการแพ้ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต คุณควรไปพบแพทย์เป็นประจำเพื่อรับยาใหม่
ข้อมูลอ้างอิง: 13, 14

ข้อมูลปริมาณยา

โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณหรือเภสัชกรหรืออ้างอิงถึงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ้างอิง

 1. DailyMed LABEL: TRADJENTA- linagliptin tablet, film coated - เข้าถึงแล้ว: October 12, 2016.
 2. - เข้าถึงแล้ว: July 14, 2016.
 3. - เข้าถึงแล้ว: July 3, 2016.
 4. Cancer.Net (2014). - เข้าถึงแล้ว: July 3, 2016.
 5. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - เข้าถึงแล้ว: May 28, 2016.
 6. National Institute of Drug Abuse (2010). - เข้าถึงแล้ว: July 21, 2016.
 7. eMedicinehealth (2016). - เข้าถึงแล้ว: July 21, 2016.
 8. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - เข้าถึงแล้ว: July 21, 2016.
 9. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - เข้าถึงแล้ว: June 10, 2016.
 10. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - เข้าถึงแล้ว: June 10, 2016.
 11. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - เข้าถึงแล้ว: June 10, 2016.
 12. World Health Organization: - เข้าถึงแล้ว: July 1, 2016.
 13. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - เข้าถึงแล้ว: July 3, 2016.
 14. Harvard Medical School (2016). - เข้าถึงแล้ว: May 1, 2016.

Cite หน้านี้

Page URL

HTML Link

APA Style Citation

 • Linagliptin / Metformin Hydrochloride - การใช้, ผลข้างเคียง, รีวิว, ข้อควรระวัง - all4insure.ru. (n.d.). Retrieved January 19, 2018, from http://all4insure.ru/medicine-th/linagliptin-metformin-hydrochloride

MLA Style Citation

 • "Linagliptin / Metformin Hydrochloride - การใช้, ผลข้างเคียง, รีวิว, ข้อควรระวัง - all4insure.ru" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 19 Jan. 2018.

Chicago Style Citation

 • "Linagliptin / Metformin Hydrochloride - การใช้, ผลข้างเคียง, รีวิว, ข้อควรระวัง - all4insure.ru" all4insure.ru. Accessed January 19, 2018. http://all4insure.ru/medicine-th/linagliptin-metformin-hydrochloride.

วันที่อัพเดทล่าสุด

หน้านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/05/2017
This page provides information for Linagliptin / Metformin Hydrochloride in Thai.
Read Reviews » Linagliptin / Metformin Hydrochloride

Related pages


tab folvitdeviry 10mg medicinemaxone side effectspred forte 1 eye dropssystane eye drops side effectsdiethylhexyl sodium sulfosuccinatezytiga and alcohollevocarnitine side effectsamoxicillin compositionpimafucort ointment usescanola oil in spanishserafenside effects of kojic acid on skinsodium citrate medicationmomate ointmentmoxiclavdorithricin throat lozengesfusidic acid and hydrocortisone acetatecorrectol druglibrocol tabletuses of zinc creamexhep 40chlorhex scrubultram tabletmedicine duphastoncarminative oil coconut tree brandcelery seed benefits side effectsrelent tablet for coldperoclin 2.5 % Gel in hindimewinbetadine usesmicroban ingredientswhat is vitagentab finastzinc monomethioninenormaxin tab usagefluimucil drugcortecycline eye ointmentco diclo miso side effectsaceclofenac & paracetamol tablets used forpro hibneuralginezovia ingredientscalcitolandolex mouthwashdoxylamine succinate & pyridoxine hydrochloride tablets in pregnancysalacyn eye dropscelestamine effectspletaalhylo comodwhere can i buy glacial acetic acidrelaxin tablet side effectseberconazole cream in hindibesemax side effectsvitcofol syrup benefitsrodan and fields canadacough syrup drowsynusam 200xerevomydrilate eye dropstermin injectionsilodal 8 mg tabletMucaine in hindidiclofenac sodium 50mg gastro resistant tabletstab cc curemagstone b6 for kidney stones in hindimethylcobalamin tablets dosagealaspan tablet side effectscalcirol cadilatablet strocit plusodimune priceprospan for babiesetilaam 0.5 mghow to use acnestar gelran-amlodipinehycodan syrup dosesavlon antiseptic liquidwhat is synaptolverorab vaccine