Clicky

all4insure.ru
  Huling Hakbang
  Salamat

  Ascorbic Acid / Vitamin C - Mga gamit, Side Effects at Mga Review

  Ang salt combination ng Ascorbic Acid / Vitamin C ay inilagay para sa paggamot ng Bitamina kakulangan, Red dugo cell produksyon, Tissue repair, Kasumpa-sumpa, Cell pinsala, Sugat pagpapagaling at iba pang mga kondisyon. Ang detalyadong impormasyon na may kaugnayan sa gamit, side-effects, mga review, mga katanungan, mga pakikipag-ugnayan, at pag-iingat sa Ascorbic Acid / Vitamin C's ay ang mga sumusunod:

  Ascorbic Acid / Vitamin C Mga Gamit

  Ascorbic Acid / Vitamin C ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
  Mga Sanggunian: 1
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Mga Gamit

  Paggana, Mekanismo ng Aksyon at Pharmacology ng Ascorbic Acid / Vitamin C

  Pinapaganda ng Ascorbic Acid / Vitamin C ang kundisyon ng pasyente sa pamamagitan ng mga sumusunod:
  Mga Sanggunian: 1

  Ascorbic Acid / Vitamin C - Side-Effects

  Ang mga sumusunod ay ang mga side-effects na maaaring lumabas sa mga gamot na may Ascorbic Acid / Vitamin C Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
  Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.
  Mga Sanggunian: 1
  ulat:
  Matuto nang higit pa: Side-Effects

  Pag-iingat at paano gamitin ang Ascorbic Acid / Vitamin C

  Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
  Mga Sanggunian: 1, 1
  Matuto nang higit pa: Pag-iingat at paano gamitin

  Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Ascorbic Acid / Vitamin C

  Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Ascorbic Acid / Vitamin C ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Ascorbic Acid / Vitamin C ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
  • Aminophylline
  • Bishydroxycoumarin
  • Bleomycin
  • Chloramphenicol
  • Chlorothiazide
  • Deferoxamine
  Matuto nang higit pa: Interaksyon

  Ascorbic Acid / Vitamin C - Kontradiksyon

  Ang pagiging hypersensitive sa Ascorbic Acid / Vitamin C ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Ascorbic Acid / Vitamin C ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:
  • Pagpapasuso
  • Walang contraindications sa pangangasiwa ng ascorbic acid
  • allergic na reaksyon
  • buntis
  Mga Sanggunian: 1
  Matuto nang higit pa: Kontradiksyon

  Where to Buy Ascorbic Acid / Vitamin C

  Click here to find nearby pharmacies/medical stores where can buy Ascorbic Acid / Vitamin C.

  Ascorbic Acid / Vitamin C - Mga madalas na tinatanong

  • Ang Ascorbic Acid / Vitamin C ay pwede bang gamitin para sa bitamina kakulangan at Red dugo cell produksyon?
   Oo, ang bitamina kakulangan at red dugo cell produksyon ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Ascorbic Acid / Vitamin C. Huwag gamitin ang Ascorbic Acid / Vitamin C para sa bitamina kakulangan at red dugo cell produksyon na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Ascorbic Acid / Vitamin C.
  • Gaano katagal ko kailangan gamitin ang Ascorbic Acid / Vitamin C bago ko makita na may pagbuti sa aking kalagayan?
   Ang mga gumagamit ng all4insure.ru na website ay nagsasabi na parehong araw at tatlong buwan ay ang mga pinakamagandang mga panahon na sinubukan nila bago sila makakita ng pagpapabuti sa kanilang kundisyon. Ang mga oras na ito ay maaaring hindi sumalamin sa kung ano ang pwede mo maranasan o kung paano mo gagamitin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor para malaman kung gaano katagal mo dapat kainin ang Ascorbic Acid / Vitamin C. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang mga pasyente para sa oras kung kailan pinaka epektibo ang Ascorbic Acid / Vitamin C.
  • Gaano kadalas ko dapat gamitin ang Ascorbic Acid / Vitamin C?
   Ang mga gumagamit ngall4insure.ru na website ay sinabi na ang isang beses sa isang araw at tatlong beses sa isang araw ay ang pinakamadalas sa paggamit ng Ascorbic Acid / Vitamin C. Pakisundan ang inyong doktor sa kung gaano kadalas mo dapat na Ascorbic Acid / Vitamin C. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang pasyente sa kung gaano kadalas ba dapat gamitin ang Ascorbic Acid / Vitamin C.
  • Dapat ko bang inumin ang Ascorbic Acid / Vitamin C na walang laman ang tiyan, bago kumain o pagkatapos kumain?
   Ang mga gumagamit ng all4insure.ru na website ay nagsasabi na sila ay kumukunsumo ng Ascorbic Acid / Vitamin C anytime. Gayunman, Maaaring hindi ito sumasalamin sa kung paano mo inumin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor kung paano ang tamang pagkain sa gamot na ito. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang pasyente Ascorbic Acid / Vitamin C.
  • Ligtas ba magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya kapag uminom nito?
   Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Ascorbic Acid / Vitamin C na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Ascorbic Acid / Vitamin C. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
  • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
   Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
  • Pwede ba itong itigil kaagad o kailangan na dahan dahan ako sa pagtigil sa pag kunsumo nito?
   Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

  Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Ascorbic Acid / Vitamin C

  Hindi nainom na dose

  Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.
  Mga Sanggunian: 2, 3, 4, 5

  Overdosage ng Ascorbic Acid / Vitamin C

  • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Ascorbic Acid / Vitamin C, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
  • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
  • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.
  Mga Sanggunian: 6, 7, 8

  Pagtabi sa Ascorbic Acid / Vitamin C

  • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
  • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Ascorbic Acid / Vitamin C
  Mga Sanggunian: 9, 10, 11, 12

  Expired Ascorbic Acid / Vitamin C

  • Ang pag inom ng expired na Ascorbic Acid / Vitamin C ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.
  Mga Sanggunian: 13, 14

  Impormasyon ng Dosage

  Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

  Mga Sanggunian

  1. Dailymed Ascorbic acid injection, solution - Accessed: October 12, 2016.
  2. - Accessed: July 14, 2016.
  3. - Accessed: July 3, 2016.
  4. Cancer.Net (2014). - Accessed: July 3, 2016.
  5. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). - Accessed: May 28, 2016.
  6. National Institute of Drug Abuse (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  7. eMedicinehealth (2016). - Accessed: July 21, 2016.
  8. Centers for Disease Control and Prevention (2010). - Accessed: July 21, 2016.
  9. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. - Accessed: June 10, 2016.
  10. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. - Accessed: June 10, 2016.
  11. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. - Accessed: June 10, 2016.
  12. World Health Organization: - Accessed: July 1, 2016.
  13. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - Accessed: July 3, 2016.
  14. Harvard Medical School (2016). - Accessed: May 1, 2016.

  Tukuyin ang pahinang ito

  Page URL

  HTML Link

  APA Style Citation

  • Ascorbic Acid / Vitamin C - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru. (n.d.). Retrieved February 17, 2018, from http://all4insure.ru/medicine-fil/ascorbic-acid-vitamin-c

  MLA Style Citation

  • "Ascorbic Acid / Vitamin C - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. N.p., n.d. Web. 17 Feb. 2018.

  Chicago Style Citation

  • "Ascorbic Acid / Vitamin C - Mga gamit, Side-effects, Reviews, Pag-iingat - all4insure.ru" all4insure.ru. Accessed February 17, 2018. http://all4insure.ru/medicine-fil/ascorbic-acid-vitamin-c.

  Huling na-update petsa

  Ang pahinang ito ay huling na-update sa 1/27/2018.
  This page provides information for Ascorbic Acid / Vitamin C in Filipino.
  Read Reviews » Ascorbic Acid / Vitamin C

  Related pages


  candex reviewnise tablets side effectsneurobion tabletspainstop ingredientsglucobay tabletlanacinuses of ethyl alcoholambrox tparacetamol injectionbetamed n creamwhat is digesiconicefciprofloxacin ingredientsuse of tab vitagreatvertigonacivirkefexinloratidinaketoderm side effectsriaprofendazit tablets side effectsjimson weed effectsalprax usestramscetwhat is gelusilfimal and mal ovar sex tablet tabletwise.comhydralazine injectionjoyplus tabletnepanacinteraksi apixaban tropicamide eye drops side effectsphrenilin fortemoxypen 500biostar gold capsul ki jankari hindi mevincristine contraindicationsdigemax tabletszeetkz soap in teluguopexa gel compositiontylenol complete side effectsnizonide 500looz syrup uses in hindilevocarnitineकॉपर सल्फेट के दुष्प्रभाव yamini pills side effectsrx plus capsulesupradyn multivitamin hindiultra clearasil indiavitamin surbexbuscopan before or after foodprofex medicallibotryp medicine usedalfalfa usesaimil pharmajohn wyeth & brotherwhat is softexzofix cv 200spasmosamuses of ciprolex tzretinol cream side effectsisoprinosinekozimax skin creamcodral day and night dosageovral l birth controlmetolarrobitussin cf side effectssalf africawellman original side effectswhat is lactitolmadonna tableterythrosine tabletshydroxycarbamide uses